Quick Reference voor de MM Wiki taal

Pagina indeling

Iedere pagina van een website bestaat uit een kop en inhoud. De onderstaande code geeft dit weer. De :book tag wordt de titel van de web-pagina, zoals die wordt getoond in je browser.

Je kunt per taal inhoud maken. Iedere taalsectie begint met :begin[taal,...] en eindigt met :end.

De :book tag kun je herhalen in een taalsectie, zodat de titel van je webpagina in de taal komt die de webbrowser gebruikt.

Als je niet een specifieke taal hebt voor een gegeven taal-afkorting (nl, de, en, fr, etc.), dan zal er worden teruggevallen op engels (en), tenzij die taalsectie er niet is, dan wordt de 1e taalsectie genomen.

:book=ZC4 Manual
:edition=2020-1
:author=Homeopathie Nederland B.V.
:editor=Hans Dijkema
:source=C,<small>By Homeopathie Nederland</small>,<sup>•</sup>,<b>,</b>

:begin[en]
(...)
:end

:begin[nl,nld,dut]
:book=ZC4 Handleiding
(...)
:end

Koppen

De volgende koppen worden ondersteund. Onderstaand voor echte Materia Medica pagina's.

:local-name=Header niveau 2 in HTML
:source=Header niveau 3 in HTML
:head=Header niveau 4 in HTML
:head2=Header niveau 5 in HTML
:rubric=Een kop voor een rubriek (bijvoorbeeld 'Relaties')
:rubric2=Een sub-rubriek voor een kop (bijvoorbeeld 'Beter')

Voor gewone Web-pagina's, kun je simpelweg gebruik maken van :h1 t/m :h5 voor koppen.

:h1=Header niveau 1
:h2=Header niveau 2
:h3=Header niveau 3
:h4=Header niveau 4
:h5=Header niveau 5

Opmaak Secties

Een opmaak sectie begin je met :div en eindig je met :end-div. Een opmaak sectie representeert in HTML een zogenaamde 'class'. Dit is een Cascading Stylesheets (CSS) term.

Voorbeeld:

:div=indent
Geïndenteerde tekst.
:end-div

Je moet weten welke CSS classes er beschikbaar zijn, anders kun je er niet veel mee. In bovenstaand voorbeeld is indent een CSS class. In HTML wordt er <div class="indent"> toegevoegd. In CSS wordt dat bijvoorbeeld gerepresenteerd door .indent { margin-left: 2em; }.

Opmaak in de tekst.

Je kunt vetgedrukt en schuingedrukt eenvoudig toevoegen. Die kun je ook combineren.

Voorbeeld:

Je kunt vetgedrukt en schuingedrukt eenvoudig toevoegen. Die kun je ook combineren.

Plaatjes

Een plaatje toevoegen kan ook vrij eenvoudig:

:div=img-normal
:image=plaatje.jpg,25%,onderschrift,right
:end-div
:div=img-mobiel
:image=plaatje.jpg,100%,onderschrift,right
:end-div

De bovenstaande code voegt twee keer hetzelfde plaatje in, alleen is de ene op een normale web-pagina te zien, terwijl de andere op de mobiele site te zien is. Dit wordt geregeld met de eerder genoemde CSS. Het verschil zit hem in de 25% en 100%.

Typische Materia Medica onderdelen

De volgende dingen:

S{Dit is een symptoom.}
S{Dit is een symptoom, met een 2[]2[tweewaardig deel]B[]tweewaardig deel
S{Dit is een symptoom, met een 2[]3[driewaardig deel]B[]driewaardig deel
S{Dit is een symptoom, met een 2[]4[vierwaardig deel]B[]vierwaardig deel

C{Dit is een oorzaak.}

R{Dit is een vergelijkend deel (relaties naar andere middelen), bijvoorbeeld naar Arn.}

G{S{Dit is een symptoom in een groep.}S{Dit is nog een een symptoom in die groep.}}
GP{PhatakPhatakS{Dit is een symptoom in een Phatak groep.}}