Les 1 - Een casus classificeren

In deze les leer je hoe je een casus classificeert met ZC4. We beginnen met het binnenhalen van de casus in ZC4.

Navigeren naar de casussen.

Als je ZC4 start, begin je met in het patiëntenscherm. Als je net begint met ZC4 is dat leeg. Om in het casussen scherm te komen, klik je op de casussen knop (). Als je op die knop drukt, kom je in het casussen scherm. Zie onderstaande afbeelding:

Aanmaken nieuwe casus

Druk nu op de knop voor een nieuwe casus (). Zie onderstaande afbeelding:

Er verschijnt nu in je scherm een dialoogvenster waar je de naam van je nieuwe casus in zet:

Casussen hebben een naam en een map. Je kunt casussen bij een les groeperen door de casus in dezelfde map te zetten. In bovenstaand voorbeeld staat de casus Mieke in de map Les 1.1. Je kunt in de afbeelding zien dat er naast Les 1.1 een pijltje naar beneden staat (helemaal rechts). Dat is een zogenaamde 'drop-down' knop. Daarmee kun je eerdere mappen kiezen, in plaats van in te toetsen.

Een consult aanmaken

ZC4 werkt met patiënten/casussen en consulten. Iedere patiënt of casus heeft één of meerdere consulten. Dat lijkt nu misschien een beetje omslachtig, maar op het moment dat een casus uit meerdere vervolgconsulten bestaat, wordt het nuttig. Bij een patiënt is dat per definitie het geval (tenzij hij/zij maar één keer komt, maar dat is natuurlijk niet wat we willen).

Klik op de knop 'nieuw consult' (). Zie onderstaande afbeelding:

In je scherm verschijnt nu een kalender met de datum van vandaag. Als je een andere datum wilt selecteren voor het consult kan dat hier ook. Zie onderstaande afbeelding. Klik op 'OK' als je klaar bent.

Je ziet een vinkje staan bij "Vorig consult overnemen in dit consult". Deze mogelijkheid is nu niet zo relevant en wordt uitgelegd in 'Les 2. een eerste consult met een patiënt'.

Nadat je op 'OK' hebt gedrukt, verschijnt er een bloem in het rechtergedeelte van je scherm:

Je ziet de bloem in de afbeelding blauw geselecteerd. Dubbelklik op de bloem. Het programma wisselt nu naar het anamnesescherm:

Het anamnesescherm bestaat uit twee delen. In het linkergedeelte komt de casus te staan. Rechts is de bloem te zien, waarin straks de geclassificeerde symptomen terechtkomen.

Er zijn meerdere manieren om casussen in ZC4 binnen te lezen, maar op dit moment doen we het met knippen en plakken. Als de casus in een word bestand of een pdf bestand is aangeleverd, open je dat bestand in Word of een PDF viewer.

Selecteer de tekst in Word of de PDF viewer (met ctrl-A bijvoorbeeld) en kopieer (ctrl-C) en plak de casus in ZC4 (klik in het linkerveld; ctrl-V). De casus staat nu in je scherm.

Waarschijnlijk moet je de tekst voor de leesbaarheid een beetje op maken, door wat spaties en lege regels toe te voegen. Als je dat gedaan hebt kun je de casus gaan classificeren.

Classificeren

Selecteer een symptoom uit de tekst (dit doe je net als in Word met je linkermuisknop). In onze voorbeeldcasus bijvoorbeeld selecteren we de tekst 'in de namiddag hangerig en koortsig geworden'. Als je nu op de rechtermuisknop* klikt, verschijnt een 'popup-menu' met een rijtje keuzemogelijkheden:

Bij Apple computers is het verstandig om voor ZC4 de rechtermuisknop van de muis aan te zetten. Dit kan met behulp van Systeemvoorkeuren, muis.

We kiezen Acuut miasmatisch. De geselecteerde tekst staat nu in de bloem op het rechtergedeelte van je scherm, in het bloemblad 'Acuut Miasmatisch'.

Het kan ook op een andere manier:

Als je op het pijltje naast de knoop met het bloemetje klikt, verschijnt hetzelfde keuzemenu.

Op deze manier ga je de hele tekst door. Met de linkermuisknop de tekst selecteren; met de rechtermuisknop het bloemblad kiezen. Zo krijgen we een bloem vol symptomen:

Voor het overzicht is de bloem rechts uitgezoomd (zie zoomfunctie).

Tekst in de bloem bewerken

Als Mieke gaat liggen wordt de pijn ineens veel erger. Deze modaliteit willen we in de bloem zetten. Classificeer het woord liggen. Het woord liggen is nu geel. Als je nu dubbelklikt op het geel gemarkeerde woord, dan verschijnt er een dialoogvenster waarin je de tekst kunt bewerken.

In het gegeven voorbeeld voeg je ' <<' toe aan 'liggen'. Klik op OK. Er komt nu 'liggen <<' in het bloemblad te staan.

In dit zelfde scherm kun je ook bloembladen toevoegen als een symptoom in meerdere bloembladen thuishoort (bijvoorbeeld Psora en AM) en de zwaarte van de classificatie bepalen. Je kunt dit doen door op het betreffende bloemblad (bijvoorbeeld AM) te klikken. Probeer het maar eens uit. Als je vier keer geklikt hebt op een bloemblad verdwijnt de classificatie weer.

Zo kun je ook te lange zinnen aanpassen, zodat de bloem beter leesbaar wordt.

Het hetzelfde dialoogvenster kun je ook een kleur instellen voor de classificatie.

De context-bloem

Je kunt de zwaarte van een classificatie ook instellen door met je muis even boven een geclassificeerd symptoom stil te blijven staan, zonder te klikken. De bloem verschijnt dan in beeld. Je kunt nu op de bloembladen klikken om de zwaarte in te stellen. Tevens kun je met je rechtermuis een popup-menu oproepen (dat kan ook in het hierboven genoemde dialoogvenster).

De bloem in het groot

Als je links kijkt in het scherm, zie je twee tabbladen (bij een anamnese van een patiënt zijn dat er meer). Het onderste tabblad geeft de bloem in het groot weer (voor als je je leesbril kwijt bent). Door op het tabblad Symptomen in bloem te klikken verschijnt het.

In dit overzicht kun je net als in het anamnese-tabblad door op de symptomen te dubbelklikken de tekst van de symptomen aanpassen. Met de rechtermuisknop klikken op een symptoom krijg je een popup-menu waarmee je terug kunt naar de bijbehorende tekst in de anamnese. Probeer het maar eens uit.

Als je terug wilt naar het anamnese tabblad (Anamneseformulier), klik je daarop.

Een casus rapporteren en inleveren in de e-learning

Als je de uitgewerkte casus wilt inleveren, moet je er weer een Word bestand van maken. Een alternatieve methode die kan worden gebruikt als de e-learning daarop is ingericht, staat beschreven bij 'Een casus delen'.

Je maakt een Word-rapport van een casus door hiervoor op de betreffende knop te drukken (). Er verschijnt een dialoogvenster voor het rapporteren:

In dit dialoogvenster kies je voor 'Aangepast rapport'. Je klikt hiervoor op het betreffende keuzerondje. Vervolgens klik je op 'Detail Rapportage'. Nu verschijnen de details die kunnen worden ingesteld voor een detail rapportage:

Vink de in de afbeelding aangegeven onderdelen aan. En druk op 'OK'. De casus wordt nu naar Word uitgevoerd en Word wordt met de betreffende casus uitvoer gestart:

Je kunt de opgeslagen word-versie van de casus nu inleveren via de daarvoor bestemde e-learning middelen. Dit wordt in deze handleiding niet verder uitgelegd.

De plek waar het rapport wordt opgeslagen kan eenvoudig worden geopend vanuit ZC4. Ga hiervoor terug naar het casussen scherm door op de knop () te drukken. Je komt nu terug in het casusscherm. De knop om de rapportagemap voor een gegeven casus te openen staat bovenaan:

Tip. Merk op dat de bloem nu weergeeft dat er geclassificeerd is.

Door de casus te selecteren en op die knop te drukken, wordt de explorer (bij een Apple Computer, de finder) geopend in de betreffende map. Dubbelklik vervolgens op 'anamneses'. Hier vindt je het rapport 'rapport-L_M_2020-02-02.docx' (de naam is geanonimiseerd). 2020-02-02 is natuurlijk afhankelijk van de gekozen consultdatum.

Zie ook De rapportagemap openen.

Extra's

Een kleur instellen in de tekst

Je kunt in de anamnese de tekst van kleur voorzien. Dit kan met het zwarte bolletje in de knoppenbalk voor de anamnes. Zie onderstaande afbeelding.

Het gaat om de groen omkaderde knop. Als je op het pijltje drukt, krijg je alle kleuren te zien die mogelijk zijn. Deze kleuren komen overeen met de sticker-kleuren die je kunt kopen op de markt. Als je een kleur hebt ingesteld, wordt de geselecteerde tekst de ingestelde kleur. Je kunt de kleur nu makkelijk hergebruiken door tekst te selecteren (met muis of toetsenbord, zoals je dat in Word ook zou doen) en dan ctrl-K te toetsen.

Een achtergrond kleur instellen:

Dit gaat net even anders. Gebruik het context-menu, door op de rechtermuisknop te klikken bij de geselecteerde tekst. Zie onderstaande afbeelding.

Kies een kleur uit de mogelijke achtergrondkleuren en de tekst krijgt deze achtergrondkleur. Soms wil je tekst niet classificeren, maar toch markeren. Dat kan hiermee.

Dezelfde functie kun je gebruiken bij tabellen. Als je één of meerdere cellen selecteert van een tabel, zal echter niet de tekst van de cel van een achtergrondkleur worden voorzien, maar de cel zelf. Op die manier kun je kleuren gebruiken in tabellen. Werken met tabellen leer je elders.

Overzicht van de symptomen op een andere manier

Het overzicht met de bloem kan nog op een andere manier worden ingedeeld. Klik met je rechtermuis in het overzicht op een wit gedeelte. Er komt een popup-menu:

Als voor 'bloemweergave naar rechthoeken' wordt gekozen, komt de bloem er als volgt uit te zien:

Dit is een veel compactere weergave van de bloem, die de leesbaarheid op A4 of A3 vergroot.

Een casus delen

Je kunt een casus eenvoudig delen met een ander die ZC4 gebruikt met de knop 'casus delen' (). Ga (terug) naar het casussenscherm (). Klik op de knop 'casus delen'. Je ziet nu het volgende:

In dit geval is ervoor gekozen om de te delen casus op het bureaublad op te slaan. Het opslaan van de casus op een andere locatie is zeker mogelijk. Je kunt vervolgens de casus op de opgeslagen plek oppakken om via de email versturen naar een collega/medestudent of te uploaden naar de e-learning.

Het delen van patiënten werkt net even anders. Dit loopt via een beveiligde internet server, omdat het om patiëntengegevens gaat. Dit wordt elders behandeld.

Een gedeelde casus inlezen

Een gedeelde casus inlezen in ZC4 is bijna net zo eenvoudig als het delen van een casus. Klik op 'Gedeelde casus inlezen' (). Het volgende verschijnt:

De casus wordt nu ingelezen. Indien de casus al bestaat, wordt gevraagd of deze moet worden vervangen of juist niet. Indien wordt gekozen voor 'niet', dan wordt er een nieuwe casus aangemaakt, anders wordt de bestaande casus overschreven.

NB. bij het delen en inlezen van gedeelde casussen wordt de laatste map die daarvoor gebruikt is steeds door ZC4 gebruikt. Als je dus bijvoorbeeld je downloads-map kiest, dan zal ZC4 deze map steeds opnieuw gebruiken; totdat er een andere map wordt gebruikt.

De casus kan vervolgens worden geopend en bewerkt zoals iedere andere casus.

De rapportagemap openen

De plek waar het rapport wordt opgeslagen kan eenvoudig worden geopend vanuit ZC4. Ga hiervoor terug naar het casussen scherm door op de knop () te drukken. Je komt nu terug in het casusscherm. De knop om de rapportagemap voor een gegeven casus te openen staat bovenaan:

Knop rapportagemap
De bijbehorende rapportagemap

Door door te klikken (in dit geval dubbelklik op 'classificatie'), krijg je het Word bestand te zien met daarin je rapportage. Hier is ook een filmpje over, zie les 5.