Les 2 - Doorloop van een complete casus

Hier doorlopen we met ZC4 alle stappen die je uitvoert bij het behandelen van een patiënt: van het aanmaken van een patiënt en zijn eerste consult tot het factureren van een nota.

Aanmaken van een nieuwe patiënt

In de taakbalk klik je met de linkermuisknop op de knop ‘Nieuwe patiënt’ () in het commando-deel.

Dialoog: Nieuwe patiënt

Vul in het venster de voor- en achternaam in en klik op ‘ok’. De patiënt verschijnt nu in je startscherm.

Aangemaakte patiënt in het patiëntenscherm

Dubbelklik op de pas aangemaakte patiënt (piet prins). In het scherm dat nu verschijnt kun je bovenin alle patiëntgegevens invullen.

Het scherm voor een patiënt
Invullen patiëntengegevens

Tip Je kunt de velden voor de patiënt invullen. Als je de SMS functie wilt gebruiken, dan moet je alle cijfers achter elkaar schrijven zonder koppelstreepje. Dus niet 06-12345678, maar 0612345678.

Aanmaken nieuw consult

De commandoknoppen zien er nu als volgt uit:

De commandoknoppen in het scherm voor een patiënt

Nu gaan we een consult aanmaken. Klik op de knop 'Nieuw Consult' (). In je scherm verschijnt een kalender, waarin de datum van vandaag wordt aangegeven als consultdatum.

Dialoog 'nieuw consult'

Tip Links onderin kun je de optie aanvinken 'vorig consult overnemen', wat handig is als je de consulten deelt met je stagebegeleider; je kunt ze dan allemaal onder elkaar zetten en opsturen. In het hulpscherm patiënten delen gaan we hier dieper op in. Klik op 'ok' als je hiermee klaar bent.

Tip Je kunt ook het vorige consult overnemen om voor jezelf de familiegeschiedenis, medicijngebruik, levensloop, symptoomverloop, etc. bij de hand te houden in ieder consult. Dit zijn gegevens die je in het algemeen verder aanvult naarmate het aantal consulten toeneemt. Je kunt dan gewoon de vorige anamnese verwijderen voor het betreffende consult gebruiken.

Het nieuwe consult verschijnt als lege bloem met de consultdatum eronder, zie onderstaande figuur.

Aangemaakt consult

Het aangemaakte consult is in de figuur 'geselecteerd' (d.w.z. licht-blauw) weergegeven.

Anamnese afnemen

Om het consult te openen, dubbelklik je op de zojuist aangemaakte bloem van het consult. Er verschijnt nu een scherm dat bestaat uit twee delen:

  • Rechts de ziekteclassificatie bloem
  • Links is het scherm nog leeg.

Zie onderstaande figuur.

Voor het eerst een consult geopend.

Je ziet nu een heleboel mogelijkheden om te gebruiken (knopjes, velden, etc.). In de volgende lessen gaan we daar verder op in.

Links bovenin vink je aan of het om een eerste consult, een vervolgconsult of een acuut consult gaat.

Invoegen symbolen

Het anamneseformulier

Je kunt nu direct aan de slag met het anamneseformulier. Je voegt een anamneseformulier in door het volgende te doen:

  • Klik in het lege witte vlak.
  • Klik op het pijltje van de meest rechtse knop () van de knoppenbalk direct boven het witte vlak.
  • Je krijg nu het menu dat je hier rechts ziet.
  • Klik op 'Anamneseformulier 1e Consult', of, als je meerdere consulten in één document wilt houden de hiervoor beschikbare menu-optie.

Tip. Als de knop () niet te zien is zit hij onder de ». Klik dan op die », dan zie je de knop verschijnen.

Je krijgt nu het volgende te zien:

Leeg anamnese formulier.

Onder dezelfde knop zitten ook de kruisjes, waarmee je de vaccinaties en kinderziektes kunt invullen.

Tip. Als de knoppen steeds niet zichtbaar zijn, dan is je scherm mogelijk wat klein. Je kunt kiezen voor de kleinere knoppen. Zie het configuratiescherm.

De tabellen 'Medicijngebruik', 'Ziektegeschiedenis', 'Symptoomverloop' en 'DD <bloemblad>' zijn met de 'TAB-functie' van je toetsenbord eenvoudig uit te breiden. Zet je cursor in het scherm rechts onderin de tabel en druk op Tab. Er verschijnt nu een nieuwe regel bij de tabel. Ook de rechtermuisknop geeft opties voor tabellen. Een voorbeeld van hoe je in het programma met tabellen werkt kun je in het filmpje "hoe maak je een eerste voorschrift", in les 4.

De tekstverwerker van het anamnesescherm wordt overal in het programma gebruikt en werkt overal ongeveer hetzelfde. In het anamnesescherm is de meest uitgebreide variant van de tekstverwerker beschikbaar. De tekstverwerker is een stuk eenvoudiger van bijvoorbeeld Word, maar je kunt er meer dan voldoende mee binnen ZC4. Meer over de tekstverwerker vind je hier.

Classificeren.

In de tekst van je getypte anamnese kun je gaan classificeren. Met de linkermuisknop selecteer je de tekst die je wilt classificeren. Als je nu op de rechtermuisknop klikt, verschijnt er een menu met een aantal mogelijkheden. Onderaan staan de acht bloembladen. Je kiest het bloemblad waar je de tekst in wilt zetten. Zie onderstaande figuur:

Classificeren van geselecteerde tekst.

Een andere manier is om – nadat je de tekst geselecteerd hebt – op de knop ‘classificeren’ in de anamnesetaakbalk te klikken. Dan verschijnen dezelfde acht bloembladen.

  • Nu staat de geselecteerde tekst in het bloemblad aan de rechterkant van het scherm. In de anamnese krijgt de geselecteerde tekst de kleur van het betreffende bloemblad.
  • Als je met je muis over de tekst gaat, zie je in het klein de bloem verschijnen. Je kunt op het bloemblad klikken om de waarde aan te passen, of te doen verdwijnen.
  • Soms wil je de tekst in het bloemblad aanpassen. Dat gaat als volgt: dubbelklik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst in het anamneseformulier. Er verschijnt nu een scherm waarin je kunt typen. Klik op OK als je de tekst aangepast hebt.
  • Wanneer je met de rechtermuisknop enkelklikt op de geselecteerde tekst verschijnt er een kleiner scherm, met verschillende opties als ‘tabel invoegen’ , tekst plakken etc. Hierop gaan we verder in bij hoofdstuk ‘Extra’s’.