Vaak gestelde vragen

ZC4 is een aantal keer gecrashed en nu lijkt hij veel trager:

Dat kan inderdaad gebeuren. Het kan zijn dat het Windows FTL mechanisme in werking is getreden. Deze kun je resetten door het volgende commando met administrator rechten uit te voeren: Rundll32.exe fthsvc.dll,FthSysprepSpecialize.