Les 3 - Repertoriseren

In les 3 hebben we het anamneseformulier in gebruik genomen. We hebben een nieuwe patiënt aangemaakt, en het consult opgeschreven in het veld ‘vrije anamnese’. In les 2 hebben we laten zien hoe je classificeert. Nu alles in de juiste bloembladen staat kunnen we gaan repertoriseren.

Met behulp van instructiefilmpjes zullen we dit stapsgewijs laten zien.

Casus doornemen

Ik heb voor deze les een bestaande casus genomen; Arnoud Nooteboom, een man van 59 jaar oud, bij wie zeer recent de diagnose Parkinson is gesteld. In het volgende filmpje lopen we kort door de ziektegeschiedenis heen.

Repertoriseren

In het volgende filmpje gaan we naar het repertorium.

DD maken

In les 4 laten we zien hoe je in ZC4 een DD maakt in je anamneseformulier.