Muisgebruik en het gebruik van een aanraakscherm bij ZC4

ZC4 maakt intensief gebruik van de muis en/of aanraakscherm. Om alle functies van ZC4 efficiënt te kunnen benutten is het gebruik van een muis zeer aan te bevelen. Hieronder wordt aangegeven wat in het algemeen de functie van een muisknoop is. Bij de verschillende onderdelen van ZC4 wordt het specifieke muisgebruik nader toegelicht.

De linker muisknop

De linker muisknop wordt gebruikt om knoppen in te drukken, links te activeren (bijvoorbeeld in de materia medica, of het repertorium), de cursor op de juiste plek neer te zetten bij tekstinvoer, rijen- of cellen in een tabel te selecteren, etc. Hou je de linker muisknop ingedrukt, dan kan dit afhankelijk van de context leiden tot het selecteren van tekst of het 'slepen'. Het slepen is bijvoorbeeld in gebruik bij de 'bloem', maar ook bij scrollbars. Als je de scrollbar 'vastpakt' met de muis, kun je bijvoorbeeld door de tekst scrollen.

De rechter muisknop

De rechter muisknop wordt meestal gebruikt om een zogenaamd 'context-menu' te activeren. Dit menu geeft in een bepaalde context acties die kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: bij de tekstinvoer van de anamnese geeft het, als de cursor in een tabel staat, de mogelijkheid om acties op de tabel uit te voeren.

Het muiswieltje

Het muiswieltje zorgt ervoor dat er gescrolld kan worden, los van de scrollbars. Als het muiswieltje omhoog wordt bewogen, scrollt de tekst omlaag (je gaat in de richting van de eerste regel van de tekst). Als het muiswieltje naar beneden wordt bewogen, scrollt de tekst omhoog (je gaat in de richting van de laatste regel van de tekst).

Zoomfunctie

Op veel plekken in ZC4 kan met het muiswieltje de zoom-functie worden gebruikt. Hiermee kan tekst groter of kleiner worden gemaakt. De zoomfunctie wordt ingeschakeld als de Ctrl (Apple: Command) toets tegelijkertijd wordt ingedrukt met het gebruik van het muiswieltje.

Dubbelklik en enkele klik

Met een dubbelklik van de linker muisknop wordt een item in een tabel vaak 'geactiveerd'.

Bijvoorbeeld: in de lijst met patiëntendossiers wordt met een enkele klik op een patiënt het patiëntendossier 'geselecteerd'. Als er op wordt dubbel-geklikt, wordt het patiëntendossier 'geopend', en gaat ZC4 naar het scherm met de consulten.

Het aanraakscherm

Met het aanraakscherm kunnen veel acties worden gedaan die ook met de muis kunnen:

  • Swipen op en neer zorgt voor het scrollen;
  • Enkele tik op het scherm is hetzelfde als linkermuis knop;
  • Dubbele tik op het scherm is hetzelfde als een dubbelklik;
  • De zoomfunctie werkt door met twee vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe bewegen;
  • De vinger op het scherm zetten en lang laten staan activeert het context-menu.