Een eerste overzicht van ZC4

Het ZC4 beginscherm

Gefeliciteerd! Het is gelukt om ZC4 te activeren en een initieel wachtwoord in te stellen voor je patiënten. Nu ben je gearriveerd in het beginscherm van ZC4. "Wat nu?!", denk je misschien.

In deze sectie van de handleiding van ZC4 wordt uitgelegd hoe het scherm van ZC4 in elkaar zit. U ziet als u voor het eerst begint met ZC4 het onderstaand scherm:

Het ZC4 Beginscherm

Dat ziet er leeg uit. Een rijtje knoppen en verder niets. Voordat we de diepte in gaan, worden deze knoppen hieronder stuk voor stuk uitgelegd. Ook het gebruik van de muis en het werken met dialoogvensters wordt uitgelegd.

De ZC4 taakbalk

De taakbalk van ZC4 bestaat uit een linkerhelft en een rechterhelft. De linkerhelft betreft de dingen die je dagelijks gebruikt.

De knoppen links

De rechterhelft gaat over configuratie, backups en in-app aankopen.

De knoppen rechts

De linkerhelft bestaat daarbij nog eens uit twee delen: navigatieknoppen en de commandoknoppen. Dit is hieronder aangegeven.

Navigatieknoppen en Commandoknoppen

De navigatieknoppen zijn bedoeld om tussen verschillende onderdelen van ZC4 te kunnen navigeren en de commandoknoppen worden gebruikt om binnen een onderdeel commando's te kunnen geven. De verschillende navigatieknoppen worden hieronder stuk voor stuk besproken.

De bovenstaande afbeelding laat de commandoknoppen voor patiëntendossiers zien.

Navigatieknoppen

Tip! Als je zonder te klikken langzaam met de muis over de verschillende knoppen heen gaat, dan verschijnt voor iedere knop de naam van de bijbehorende functie. Zie onderstaande figuur:

De volgende knoppen zijn beschikbaar om tussen de verschillende scherman van ZC4 te navigeren:

KnopBeschrijving

Met deze knop verlaat je ZC4. Voordat ZC4 wordt afgesloten worden eerst alle openstaande wijzigingen van patiënten, casussen, anamneses, analyses, etc. opgeslagen.

Deze knop selecteert het scherm met patiëntendossiers.

Deze knop selecteert het scherm voor een geopend patiëntendossier. Deze knop is pas beschikbaar als er een patiëntendossier geopend is. Op dit scherm vind je alle consulten van een patiënt, maar ook alle voorschriften, de lijst met al gegeven middelen (die je zelf bijhoudt) en de lijst met middelen en reacties daarop van de patiënt.

Deze knop selecteert het scherm voor casussen. Casussen en patiëntendossiers zijn in ZC4 van elkaar gescheiden. Bovendien wordt bij een casus geen voorschriften, lijsten met gegeven middelen en ziekteverloop bijgehouden.

Deze knop selecteert het scherm voor de anamnese. Hier wordt het echte werk gedaan door de homeopaat. Het op een rijtje zetten van de ziektegeschiedenis, de familiaire belasting in kaart brengen, classificeren van de anamnese, DD maken, analyses raadplegen, etc. wordt hier allemaal gedaan. Het is de 'cockpit' van de homeopaat. ZC4 zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk relevante gegevens bij elkaar kunnen worden opgeroepen en gezien bij het uitwerken van de anamnese.

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de geclassificeerde symptomen bij een anamnese die in bewerking is.

Met deze knop wordt het repertorium geselecteerd. Hier kan het repertorium worden geraadpleegd, kan erin worden gezocht op diverse manieren en kunnen analyses worden gemaakt, vorige analyses worden geopend, etc. Geopende analyses kunnen ook worden geraadpleegd in het anamnesescherm.

Met deze knop kan de materia medica worden geraadpleegd.

Met deze knop worden de diverse bij ZC4 geleverde boeken getoond. Je vindt er ook dit boek, de handleiding van ZC4.

Hier bent je al zelfstandig gearriveerd. Het zijn de hulpschermen.

Het commandodeel

Het commandodeel verschilt per geselecteerd scherm en wordt bij ieder scherm besproken.

Het rechterdeel
KnopBeschrijving

Met deze knop wordt een backup gemaakt van het huidige patiëntendossier.

Deze knop kan worden gebruikt om extra onderdelen bij ZC4 aan te schaffen resp. inzicht te krijgen in de huidige verkregen ZC4 onderdelen.

Met deze knop kan ZC4 worden geconfigureerd.

Deze knop start een browser naar een pagina over de laatste release van ZC4 op het internet.

Dialoogvensters bij ZC4

Over het algemeen kunnen dialoogvensters van ZC4 worden gepositioneerd op het scherm en op een gewenste grootte worden ingesteld. Deze positie en grootte wordt dan op de computer waarop ZC4 geïnstalleerd is voor de gegeven gebruiker onthouden.

Een voorbeeld van het verplaatsen resp. vergroten/verkleinen van een dialoogvenster wordt hier gegeven.