Het patiëntenscherm

Het patiëntenscherm kan er op twee manieren uit zien:

Figuur 1 - Patiëntenscherm met foto's
Figuur 2 - Patiëntenscherm met lijst

In het begin, als je weinig patiënten behandelt is het aardig om de patiënten in een overzicht met foto's te hebben (hoe je een foto van de patiënt toevoegt wordt uitgelegd bij de behandeling van het consulten scherm). Maar al snel, als je praktijk voert wil je liever het scherm met de lijst hebben. Daarin kun je namelijk bijvoorbeeld sorteren op datum van het volgende consult, zodat je altijd de laatste data bovenaan hebt staan.

In figuur 2 zijn drie onderdelen van het scherm omkaderd:

Deze omkaderde onderdelen worden in dit hulpscherm nader toegelicht. Daarnaast zijn er nog aanvullende mogelijkheden onder de rechtermuisknop.

De commandoknoppen voor patiëntenbeheer

Het groen omkaderde onderdeel geeft de knoppen om patiënten te beheren.

KnopOmschrijving

Met deze knop wissel je tussen de foto-weergave en de lijst-weergave van de patiënten.

Met deze knop kun je een nieuwe patiënt maken. Zie bijvoorbeeld hier.

Met deze knop kun je een geselecteerde patiënt verwijderen. De patiënt selecteer je door één keer te klikken op een patiënt in de lijst met foto's of de lijst met patiënten.

Met deze knop kan een geselecteerde patiënt worden gedeeld via de beveiligde bestanden-deel-dienst van ZC4 met een andere gebruiker van ZC4. Zie onderwerp 'patienten delen'.

Deze knop kan worden gebruikt om een patiënt vanuit de beveiligde bestanden-deel dienst van ZC4 in te lezen in ZC4. Zie onderwerp 'patienten delen'.

Met deze knop kan een overzicht van nota's worden opgeslagen als excel-bestand. Zie 'werken met nota's'.

Deze knop kan gebruikt worden om een overzicht te krijgen van alle openstaande nota's over alle patiënten heen. Zie 'werken met nota's'.

Opnieuw een 'excel' knop. De meest rechtse excel knop kan gebruikt worden om een lijst uit te voeren van alle patiënten met hun e-mail adressen.

De lijst met patiënten

In het blauwe kader, zie je de lijst met patiënten. Deze lijst betreft alle patiënten die je in het programma hebt opgenomen. De volgende velden worden van iedere patiënt worden getoond:

  • Voornaam, achternaam en geboortedatum;
  • De datum + tijdstip van het eerstvolgende consult (of als er geen nieuw consult gepland is, het laatste consult);
  • Het aantal openstaande nota's.

Tip. Je kunt sorteren op elke veld door op de naam van het veld te klikken met je muis. Probeer maar uit. De sortering wordt onthouden, d.w.z. de volgende keer dat je ZC4 start gebruikt het programma de laatste sortering.

Tip. Het is erg handig om op 'volgend consult' te sorteren, en dan aflopend (dat is 2x klikken op 'Volgend consult'). Dan heb je de eerstvolgende consulten bovenaan staan. De onderstaande figuur geeft de sortering op 'volgend consult' weer.

Patiënten aflopend gesorteerd op 'volgend consult'
De filter velden voor de patiëntenlijst

In het oranje kader zie je een aantal velden staan waarin je kunt typen. De onderstaande figuur geeft weer wat er gebeurt als je op bijvoorbeeld de achternaam filtert. Je ziet dat er 'ins' is ingevoerd in het veld en de beide 'Prins'en staan in beeld.

Patiënten gefilterd op 'ins'.

Tip. Als je veel patiënten hebt en je wilt de patiënten van vandaag in je scherm, dan type je de huidige datum in het filter-veld boven 'Volgend consult'.

Mogeljkheden van de rechtermuisknop

Dit is een geavanceerde optie die je weinig zult gebruiken in de praktijk.

In het patiëntenscherm kun je op een patiënt met de rechtermuisknop klikken. Dan komt er een popup-menu met de mogelijkheid om de consulten van de betreffende patiënt te "kopiëren". Zie onderstaande figuur.

Kopiëren van de consulten van een patiënt

Als je vervolgens met de rechtermuisknop op een andere patiënt klikt, dan krijg je de mogelijkheid om consulten over te zetten naar deze nieuwe patiënt. Zie onderstaande figuur.

Plakken van de eerder gekopieerde consulten bij een andere patiënt

Er volgt nu een dialoogvenster, waarin gevraagd wordt of je het zeker weet. Als je daar ja op antwoord, worden de consulten gekopieerd. Bestaat een consult al bij de patiënt, waarbij geplakt wordt, dan zal het programma voor ieder bestaand consult vragen of je deze wilt overschrijven.

Tip. Gebruik deze functie als je bijvoorbeeld een patiënt van een collega zc4 gebruiker hebt overgenomen en nog niet het patiënt-dossier van je collega overgedragen hebt gekregen. Als je dan het dossier krijgt van je collega, dan lees je die onder een andere patiënten-naam in en kopieer je je eigen consulten naar het ingelezen dossier.

NB. als je het patiënt-dossier van je collega inleest onder dezelfde naam als je net aangemaakte patiënt gaan die net aangemaakt gegevens verloren.