Het instellen van de grootte van een dialoogvenster

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van het instellen van de grootte van een dialoogvenster. Het betreft het venster voor het wisselen van het repertorium. Het is hier weergegeven met één repertorium, maar in de praktijk kunnen er meerdere repertoria in ZC4 benut worden. ZC4 kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met het repertorium van Roger van Zandvoort. Ook de repertoria van Radar Opus zijn bruikbaar met ZC4.

Over dit onderwerp zijn ook diverse filmpjes:


Instellen van de venstergrootte
Dialoog Venster Instellen - Uitgangssituatie

Beweeg de muis over het dialoogvenster. De muis-wijzer verandert op een gegeven moment naar een dubbele pijl. Zie de afbeelding hieronder.

Dialoog Venster Instellen - Muis over de rechter onderhoek

Hou de linkermuis knop ingedrukt, terwijl je de muis beweegt. Het venster verandert van grootte.

Dialoog Venster Instellen - Op grootte "getrokken"
Instellen van kolombreedtes

Stel eventueel nog de breedte van een kolom in. Dit werkt op dezelfde manier. De muis-wijzer verandert in een dubbele pijl met een parallelle lijn. Opnieuw 'pak je de kolom vast' door de linkermuis knop ingedrukt te houden.

Kolombreedte instellen.